کانون دانش (مرکز مطالعات و پروژه های دانشجویی)

کانون دانش (مرکز مطالعات و پروژه های دانشجویی)
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

دانلود نقشه کامل موزه همراه با رندر تری دی مکس

دانلود پاورپوینت (Powerpoint.Ppt) بهداشت روستا

بررسی افسردگی بین افراد مبتلا به چاقی و بهنجار | کانون دانش

بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی

چه خطراتی افراد مبتلا به اینترنت را تهدید می‌کند؟

بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و پسران دانشجو

اعتیاد به اینترنت در نوجوانان نشانه افسردگی است

دانلود پاورپوینت سرطان معده + پمفلت

جنبه‌های بالینی COPD

تظاهرات بالینی

تشخیص و مونیتورینگ

تست‌های عملکرد ریوی (PFT)

تاریخچه طبیعی COPD

اپیدمیولوژی COPD و عوامل زمینه‌ساز

سوء رفتار در خانواده

سوء رفتار با کودکان

سوء رفتار با زنان

دانلود پاورپوینت درس بهداشت جامعه ۲ – سوء رفتار در خانواده

تعریف سوء رفتار

عوامل و راههای تشخیص عفونت خون

علائم

عفونت خون یا سپسیس (Sepsis) چیست؟

دانلود پمفلت (بروشور) سپسیس – sepsis

افراد در معرض خطر عفونت خون

Sepsis

عوامل خطرزایCOPD کدام‌اند؟

دانلود پمفلت (بروشور) COPD

پاورپوینت سرطان حنجره

(Laryngeal cancer)

دانلود نقشه کامل موزه مردم شناسی + رندر ۳D Max

پیوندهای روزانه

نام محصول: پایان نامه ارتباط هوش هیجانی با رضایت زناشویی و جهت‌گیری مذهبی در زنان متأهل
دسته: علوم انسانی / روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت: ورد (word.doc) 
تعداد صفحات: ۴۳
قیمت محصول: ۸۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد

برای دانلود این پایان نامه به سایت کانون دانش مراجعه کنید یا از لینک زیر استفاده کنید

فهرست مطالب:
چکیده پژوهش: عنوان پژوهش عبارت است از بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی و جهت‌گیری مذهبی. برای بررسی این پژوهش از تست بار ـ آن هوش هیجانی و تست رضایت زناشویی Enrich و تست جهت‌گیری مذهبی استفاده شده است و آزمودنی به هر سه پرسشنامه پاسخ داده است. برای پاسخگویی به این سؤالات پژوهش با استفاده از روش تحقیق زمینه‌یابی از نوع پرسشنامه‌ای نمونه‌ای به حجم ۶۷ نفر از میان جامعه آماری متعلق به زنان متأهل شهرستان خلخال با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. داده‌های بدست آمده با استفاده از ابزارهای آمارهای توصیفی و استنباطی از قبیل میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش ۸ فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که بعد از انجام تست و تجزیه و تحلیل آن، ۷ تا فرضیه ردّ شدند و یک فرضیه تأیید شدند.
فصل اوّل: کلیات پژوهش
مقدمه
هدف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی
فصل دوّم: پیشینه‌های پژوهش
الف) مبانی نظری پژوهش
بخش اول: هوش هیجانی
تعریف هوش هیجانی
تاریخچه هوش هیجانی
عوامل مؤثر در هوش هیجانی
مؤلفه‌های هوش هیجانی
خودآگاهی هیجانی
خودکنترلی یا مدیریت خود
هم‌دلی
مهارتهای اجتماعی
مقایسه افراد با هوش هیجانی بالا و پایین
بخش دوم: تعریف رضایت زناشویی
ملاک‌های رضایت زناشویی
عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی
الف) مبانی عملی پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوّم: روش اجرا
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
روش پژوهش 
ابزار جمع‌آوری داده‌ها
شیوه جمع‌آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات  
منابع و مآخذ
ضمایم

۹۵/۰۹/۰۵
کانون دانش