کانون دانش (مرکز مطالعات و پروژه های دانشجویی)

کانون دانش (مرکز مطالعات و پروژه های دانشجویی)
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

پایان نامه بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۲۶ ب.ظ

نام محصول: رساله کامل مجتمع مسکونی
دسته: فنی مهندسی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: ورد (word.doc)
تعداد صفحات:۱۴۸
قیمت محصول: ۴۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجددبرای دانلود این پروژه به سایت کانون دانش مراجعه کنید یا از لینک زیر استفاده کنیدفهرست مطالب:
فصل اول: مبانی نظری طراحی بیمارستانها
مقدمه

  • در جوامع ، درمان توسط پزشک عمومی، اولین نقطه ارتباط بین مردم عادی وکارکنان مراکز بهداشت و درمان است. در گذشته ، پزشکان عمومی مردم را هم در خانه ها و هم  در مطبها می دیدند وتنها در موارد ضروری آنها به متخصصین مراجعه می کردند تا مراقبتهای لازم از آنها انجام شود . به هر حال، از زمانی که تمایل به تخصص گرایی در میان پزشکان مطرح شده، تحول سریعی به سوی مراکز طبی-تشخیصی که خدمات پزشکی گسترده ای انجام می دادند،به وجود آمده است. مزایای این کار برای بیماران عبارت بود از : کوتاه شدن زمان انتظار، احتمال بیشتر تشخیص بیماری و درمان بدون نیاز به مراجعه به پزشک دیگر . امتیازات آن برای پزشکان نیز عبارت بود از : ساعات کاری منظم، امکان تبادل اطلاعات واستفاده از تجربیات سایر پزشکان حرفه ای .در ساده ترین شکل یک مرکز پزشکی نیز ، کار به صورت گروهی انجام می شود . 
  • سازمانهای پزشکی، خدمات درمانی ومراقبت از بیماران با طیف وسیعی از بیماریهای حاد ومزمن را ارائه می کنند.وسعت ونوع مراقبتهای پزشکی ممکن است متفاوت باشد بنابراین، شناخت دقیق آن لازم وضروری بنظر می رسد وبه همین دلیل است که بیمارستانها از نظر وجود بخشهای تخصصی ،مساحت آن وامکانات درمانی ومراقبتهای بهداشتی ،پیشگیری ،مراقبتهای پس از بیماری، معاینه(تشخیص)ودرمان،از نظر قدرت و امکانات مراقبتی واستانداردهای سطح بستری ورفاهی ،مراقبتهای روانی وفعالیتهای تحقیقاتی وآموزشی ،متفاوت اند.
  • اگر چه در گذشته ،بیمارستانها به صورت مراکز جراحی-پزشکی طراحی می شد،ولی امروزه تغییرات روز افزون وتوجه به شرایط رفاهی افراد بیشتر به چشم می خورد. در واقع، بیمارستانهای مدرن و جدیددر پی آنند که مانند یک هتل عمل کنند.زیرا ایجاد فضایی مناسب برای بستری ،بسیار مهمتر از طرحهایی بهداشتی غیر قابل انعطاف قبلی است. طول مدت بستری بیمار روز به روز کمتر می شود واتاقهای یک یا دو تخته بیشتر ترجیح داده می شود.(بویژه برای بیماران بخش ویژه) در چند سال اخیر ، تغییرات قابل توجهی در فضاهای عملکردی بیمارستانها ایجاد شده است .در طول سی سال گذشته ، نسبت فضاهای بستری از هفتاد درصد به چهل درصد کاهش یافته و فضاهای درمانی صد درصد افزایش یافته است . این روند را می توان ناشی از افزایش تقاضی برای مراقبتهای پزشکی ، تشخیص ودرمان دانست.

هدف از ایجاد بیمارستان 
تاریخ و بیمارستان
بررسی نمونه موجود
فصل دوم: بخش های بیمارستان
برنامه ریزی وطراحی معماری بخشهای بستری داخلی/جراحی
خدمات عمومی در بخش های بستری های داخلی / جراح
اتاق های معاینه و درمان
ارتباط بخش های بستر ی داخلی / جراحی و بیمارستان 
روابط فضاهای داخلی بخش های بستری داخلی / جراحی
عملکرد فضا های بخش ها ی بستری داخلی / جراحی
فصل سوم: مشخصات کیفی فضاهای درمانی
شرایط مناسب محیط کار 
تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش های بستری داخلی و جراحی 
آموزش پزشکی 
کنترل عفونت
ایمنی
راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبتهای ویژه
اولیت بندی بیماران برای پذیرش آن ها در بخش های مراقبت ویژه
شرایط مناسب محیط بیمار و کارکنان در بخش های مراقبت ویژه
کنترل عفونت در بخشهای مراقبتهای ویژه
ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان
ظرفیت ، روابط و ترکیب بندی فضا های داخلی بخش های مراقبت ویژه
ضمیمه
مفهوم طرح ریزی
فصل چهارم: مشخصات کمی و برنامه ریزی فیزیکی
برنامه فیزیکی 
زیرفضاهای طبقات بر حسب کاربری 
زیرفضاهای طبقات بر حسب متراژ 
انتخاب زیرفضاها درطبقات برحسب درصد در نمونه های خارجی و داخلی 
ریز فضاها در بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی 
مفاهیم طراحی 
دیاگرام
فصل پنجم: بستر طرح و مطالعات بستر طرح
اقلیم
موقعیت جغرافیایی ( وسعت و آب وهوا )رباط
کاربری وضع موجود 
بررسی جهات جغرافیایی 
تجزیه و تحلیل مناظر و الودگی صوتی
فصل ششم:
روند طرح –کاسپت ها
فهرست منابع  و ماخذ

۹۵/۱۰/۲۱
کانون دانش